"Gayrimenkul Satarken Dikkat Edilecek Hususlar" 
 


GAYRÄ°MENKUL SATARKEN NELERE DÄ°KKAT EDÄ°LMELÄ°?

a) GAYRİMENKULÜN TAPUDAKİ SATIŞ DEĞERİ Satılacak olan gayrimenkul kaça satılacak olursa olsun, tapuda "asgari bir değer" göstermek gerekmektedir. Örneğin 2007 yılında satılacak gayrimenkulün, 2006 yılındaki emlak vergisine esas değerini, yeniden değerleme oranının yarısı kadar, yani asgari yüzde 3,9 oranında artırmak zorunluluğu bulunmaktadır (Harçlar Kanunu Md. 63 ve EVK Md. 29). Buna Gore, 2006 yılındaki emlak vergisi değeri 100.000 YTL olan gayrimenkulü, 2007 yılında satarken ister Ocak ayında, ister Haziran ya da Aralık ayında satılsın, alım - satıma esas tapu değerini, asgari 103.900 YTL göstermek gerekmektedir. Kuşkusuz, bu değerin üzerinde gösterilmesinde, herhangi bir sakınca yoktur. Yani 150.000 YTL'de gösterilebilir. Ancak ona göre de harç ödenir.

b) GAYRİMENKULÜN GERÇEK SATIŞ DEĞERİNİN DÜŞÜK OLMASI Gayrimenkulün, gerçek satış değerinin, tapu harcına esas olan değerin altında olması halinde, gerçek alım satım bedelinin, tapu senedinde ayıca gösterilmesinin, satıcı tarafından talep edilmesi gerekmektedir. Bu durumda, tapu harcına esas olan tutar (vergi değeri) üzerinden harç, alınacak ancak, tapu senedine de gerçek satış bedeli yazılacaktır.

c) ÖDENECEK HARÇ Gayrimenkul satışında, hem satıcı hem de alıcı tapu harcına esas değer üzerinden, binde 15 oranında harcı, ayrı ayrı ödeyeceklerdir.

d) SATIŞ KAZANCININ VERGİLENDİRİLMESİ
1 - Miras ya da Bağış Satılan gayrimenkul, miras ya da bağış seklinde edinilmişse, ne zaman ve kaç YTL'ye satılırsa satılsın, bir kuruş gelir vergisi ödenmeyecektir (GVK Mükerrer Md. 80/6).
2 - Beş Yıl İçinde Satılırsa Gayrimenkuller, edinme tarihinden itibaren beş yıl elde tutulmuşsa, kaç YTL'ye satılırsa satılsın vergi ödenmeyecektir. Ancak, beş yıl içinde satılırsa, bundan doğan kazanç, gelir vergisine tabi olacaktır (GVK Mükerrer Md. 80/6). Kazanç hesaplanırken, maliyet bedeli (gayrimenkulün satıldığı ay hariç), aylık TEFE (ÜFE) artış oranına göre yükseltilecektir. Ancak, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması gerekecektir (GVK Mükerrer Md. 81/son). Kazanç çıkarsa, istisna tutarı düşülüp kalan kısım, izleyen yılın 1-25 Mart tarihleri arasında beyan edilecektir (GVK Mükerrer Md. 80/3, Md. 92). Hesaplanan kazanç, istisna tutarını aşmıyorsa, beyanname verilmeyecek ve vergi ödenmeyecektir

e) TİCARİ İSLETMELERİN GAYRİMENKULÜ NDEKİ İŞLETMELERİN Ticari isletmelerin, aktiflerinde kayıtlı olan gayrimenkulleri elden çıkarmaları halinde, beyan edecekleri tapu harcına esas asgari değer, ödeyecekleri harç oranı aynen yukarıda açıklandığı gibidir. Ticari işletmeler, gayrimenkulün satışı nedeniyle fatura düzenlemek ve ayrıca KDV'de tahsil etmek zorundadırlar. Gayrimenkulün satısından doğan kazanç da vergiye tabidir. Ancak, Kurumlar, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan gayrimenkulü sattıklarında;

•Satısın yapıldığı yılı izleyen besinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutmak koÅŸuluyla, gayrimenkul satış kazancının % 75'lik kısmi için, kurumlar vergisi ödemezler.
•Satış iÅŸlemi de KDV'ye tabi tutulmaz.
•Gelir vergisi stopajı da ödemezler.

f) SATIŞIN BELEDİYEYE BİLDİRİLMESİ ndeki SATIŞIN Gayrimenkulünü satanlar, ileride emlak vergisine ve çevre temizlik (çöp) vergisine (konut dışındaki binalar için) yönelik bir takiple karşılaşabilirler. Bunu önlemek için, gayrimenkulün satısını yaptıktan hemen sonra, ilgili belediyeye bir dilekçe ile durumu bildirmelerinde yarar vardır.

 
 
.